Termeni si Conditii

1.Partile Contractante

S.C Wpdigital Consulting SRL-Dcu sediul in Calea Mosilor 268-270 Bucuresti Sect 2, Sector 2, Bucuresti înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J40/8994/2017 CUI 37740911, avand contul nr.RO74BTRLRONCRT0399891301 deschis la Banca Transilvania sucursala Mosilor, operator al site-ului in calitate de Prestator

Si

Clientul, cu datele de identificare din platforma www.wpdigital.ro au agreat următoarele:
Acesta reprezintă contractul propus de S.C. Wpdigital Consulting S.R.L-D. și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul www.wpdigital.ro. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei S.C. Wpdigital Consulting S.R.L-D în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.


Wpdigital.ro: site-ul precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.

Serviciu: serviciile puse la dispoziție de  S.C. Wpdigital Consulting S.R.L-D  prin intermediul site-ului Wpdigital.ro, în special cele de intretinere si mentenata website-uri  prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.

Client: persoana juridică care face o comandă pe site-ul Wpdigital.ro sau se înregistrează ca utilizator.

Comanda: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate în site-ul Wpdigital.ro , realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.

Vizitator: persoana fizică ce vizitează website-ul Wpdigital.ro, fără a fi achiziționat servicii și fără a fi făcut o Comandă.

2.Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii

2.1 Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturile realizate prin intermediul Wpdigital.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare”.

2.2 S.C. Wpdigital Consulting S.R.L-D. își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe Wpdigital.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

2.3 În calitate de operator al site-ului Wpdigital.ro, Intelligent IT S.R.L. prestează pentru Client servicii în special cele de intretinere si mentenata website-uri  prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.

2.4 Pentru lista de servicii oferite de programul Wpdigital  vezi aici: https://wpdigital.ro/mentenanta-site-wordpress/. Pretul lunar sau anual pentruserviciile oferite se va stabili de catre Wpdigital Consulting S.R.L-D. in functie de necesitatile clientului si de perioada pe care se achita serviciul. Pretul se poate afla de la un reprezentantWpdigital Consulting S.R.L-D prin email sau telefonic. Plata serviciilor de catre Client reprezinta acceptarea de catre acesta a pretului oferit de Wpdigital Consulting S.R.L-D. Pentru serviciile oferite.

2.5 Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Termenii și Condițiile portalului https://wpdigital.ro

https://wpdigital.ro/politica-de-confidentialitate

3.Durata contractului

3.1 Prezentul contract se încheie pe o perioada nedeterminată începând de la data plasării comenzii sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

3.2Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament lunar ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plătii. Orice erori survenite la comanda facută de Client pot fi corectate până în momentul confirmarii plătii de către Prestator printr-un email trimis la suport@wpdigital.ro sau nr. de telefon 0799807984 de luni pana vineri intre orele 09:00 si 17:00.

3.3 În cazul în care Clientul nu notifică renunțarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirare termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare lună abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate.

3.4 În cazul în care Clientul dorește modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil – schimbarea intrând în vigoare în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea plății diferenței, în cazul upgrade-ului unui pachet, iar în cazul downgrade-ului unui pachet, intra în vigoare după ce expira perioada pentru care clientul a plătit deja și efectuează o noua plata, pentru un pachet mai mic.

4. Valoarea contractului și efectuarea plății

4.1 Pentru serviciile prestate, Clientul va plăti Wpdigital Consulting S.R.L-D. o sumă lunară, de tipul unui abonament, prevăzută în momentul finalizării comenzii online.

4.2 Wpdigital Consulting S.R.L-D va trimite notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales, iar pe baza acestora Clientul va efectua plata online

4.3 Pretul serviciilor sunt exprimate in Euro si se for factura la cursul BNR din ziua aferenta emiterii facturii.

5. Disponibilitatea serviciilor

5.1 Oferta Wpdigital Consulting S.R.L-D cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe Wpdigital.ro. Intelligent IT S.R.L. își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.

5.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanța ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

5.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări.Wpdigital Consulting S.R.L-D nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.

5.4. Serviciile sunt disponibile până la renunțarea la acestea sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul. Aceste servicii cuprind asistența prin email pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.

5.5Wpdigital Consulting S.R.L-D. depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile Wpdigital.ro., dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.8%. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau in cadrul serviciului, insa include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Wpdigital Consulting S.R.L-D. își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Dacă Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile  Wpdigital Consulting S.R.L-D. pentru o perioadă mai mare decât ceva menționată mai sus, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

6. Drepturile si obligatiile Partilor

6.1 Drepturile si obligatiile Clientului

6.1.1  Sa puna la dispozitia Wpdigiatal.ro acesul si la platforma care urmeaa a fi intretinuta si sa nu-l limiteze pe intreaga perioada cotractuala.
6.1.2 Sa solicite interventia doar prin email la suport@wpdigital.ro sau prin sistemul de suport.
6.1.3  Sa solicita interventi asupra platformei in limita orelor stabilite in pachetul achizitionat. Interventiile suplimentare vor fi taxate cu 25€/ ora nefiind divizibile in subunitati ale acetei uitati de masura si vor fi specificate express doar prin email la suport@wpdigital.ro sau prin sistemul de suport.
6.1.4 Sa se asigure ca serviciile aditionale oferite de catre terti  cum ar fi gazduire si domeniul aplicatie care urmeaza a fi intretinuta sunt achitate la timp si functioneaza acestea fiind in exclusivitate respunderea clientului.

6.2 Drepturile si obligatiile Wpdigital Consulting SRL-D

6.2.1 Sa solutioneze solicitarile clientului intr-un interval de maxim 48 de ore de la solicitarea acestuia prin prin email la suport@wpdigital.ro sau prin sistemul de suport.
6.2.2 Sa ofere suport si asistenta de luni pana vineri între orele 09:00 – 17:00 pentru probleme legate de aplicații si platforma in limita orelor stabilite in pachetul achizitionat.
6.2.3 Sa execute update-uri dor aplicatiilor care dispun de licenta activa si valabila.
6.2.4 Sa ofere un raport in care sa fie specificate update-urile efectuate in luna precedenta asupra patformei si aplicaiilor aferente.
6.2.5 Sa depuna toate eforturile pentru functionarea optima a platformei pe care o mentine pentru client.

7Parole și responsabilități

7.1 Din păcate, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), Intelligent IT S.R.L. nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.
7.2 Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ul Wpdigiatal.ro sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

8. Răspunderea contractuală

8.1 Clientul garantează informația pe care o furnizează către Wpdigiatal.ro este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.
8.2
Clientul este responsabil pentru facilitarea acesului catre terti pe platforma care urmeaza a fi intretinuta.
8.3 Utilizarea, de catre client, de software nelicentiat nu atrage raspunderea Wpdigiatal.ro, aceasta raspundere incumba in exclusivitate clientului.

9. Încetarea contractului

9.1  Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

  1. părțile convin de comun acord încetarea contractului;
  2. neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;
  3. decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;
  4. în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

10. Exonerarea de răspundere

10.1 Wpdigital Consulting S.R.L-D.. nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina Wpdigital Consulting S.R.L-D.

11.Confidențialitate

11.1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:

  1. de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;
  2. de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

11.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

  1. informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
  2. informaţia era accesibilă publicului;
  3. partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

12.Forța majoră

12.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

12.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

12.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunostință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

12.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

13. Legea guvernantă

13.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

13.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Wpdigital Consulting S.R.L-D.

14.Dispoziții finale

14.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

14.2. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.

14.3. Orice notificare către Wpdigital Consulting S.R.L-D. trebuie trimisă electronic la adresele de email suport@wpdigital.ro